Ikona menu Prečo ísť na GAS?

Vitajte, deviataci!

Dovoľte nám ukázať, ako vyzerá študentský život nielen v škole, ale aj mimo nej. Na tejto stránke nájdete dôvody, prečo sa oplatí prísť študovať na GAS.

Inovatívni aj priateľskí – takí sú naši učitelia

Kto alebo čo vytvára atmosféru školy viac než jej pedagógovia? GAS sa môže pochváliť štyridsiatkou kvalifikovaných učiteľov, ktorí sú tvoriví, iniciatívni a vždy otvorení novým možnostiam. Pravidelne absolvujú rozličné školenia zamerané najmä na využívanie IKT vo vyučovaní, aby mohli získanými zručnosťami obohatiť svoje hodiny. No čo je najdôležitejšie, sú to práve oni, ktorí nás vypočujú, navrhnú riešenie problému a pomôžu ho zrealizovať. Naši učitelia sú priateľskí a ľudskí, čo robí z GAS ešte príjemnejšie miesto pre štúdium.

Študentský život v škole aj mimo nej

Čím iným je GAS medzi študentmi známe viac než veľkým množstvom školských a mimoškolských akcií? Opekačka, KABU, Bláznivý týždeň, DOD, Ples troch gymnázií, Halloween či predvianočné aktivity - na našej škole to jednoducho žije. Väčšinu týchto podujatí má pod záštitou Žiacka školská rada zložená zo zástupcov jednotlivých tried, no pri ich organizovaní je vítaná pomoc každého aktívneho a nápaditého študenta. Výsledkom takejto spolupráce sú akcie plné skvelých zážitkov, nových priateľstiev a hlavne zábavy, kde sa vždy potvrdí, že na GAS-ku sme všetci ako jedna veľká rodina.

Tablety

Na našej škole sa stretnete s moderným vyučovaním, v ktorom nechýbajú najnovšie technológie. Medzi študentmi je populárna najmä učebňa vybavená tabletmi, s ktorými je celý vyučovací proces hneď o niečo zaujímavejší. Nové technické vybavenie GAS dopĺňajú napríklad interaktívne tabule v mnohých triedach a prenosná Apple TV.

Mikroskopy

V moderne vybavených chemických a biologických laboratóriách máme zas novinku, ktorá poteší nejedného mladého biológia. Do veľkej rodiny mikroskopov sa zaradila nová sada elektrických mikroskopov s umelým prisvietením a mikroskop s obrazovým výstupom na televízor. Pozorovať mikrosvet tak teraz môžete omnoho jednoduchšie a kvalitnejšie.

Skrinky

Na bezpečné odkladanie svojich vecí majú u nás študenti k dispozícii uzamkýnateľné skrinky. Väčšina starých drevených skriniek bola začiatkom školského roka vymenená za nové kovové. GAS sa teda nezameriava len na zabezpečovanie moderných učebných pomôcok, ale inovuje aj vybavenie školy, ktoré žiaci každodenne používajú.

Poloha školy je dôležitá

Na GAS je to zo všadiaľ blízko. Naše gymnázium sa nachádza v blízkosti centra mesta, od ktorého vás delí len pár minút chôdze. Pre tých, ktorí preferujú pohodlnejší spôsob prepravy než vlastné nohy, je tu jednoduché autobusové spojenie. Na zastávku Jesenský vŕšok, ktorá je len 200 metrov od budovy školy, vás privezú autobusy č. 33, 35, 36 a 43. O niečo ďalej nájdete zastávku Komenského, na ktorú premávajú už aj autobusy č. 24, 25, 27, 80 a 90.

Halové veslovanie

V našej škole sídli Regionálne centrum halového veslovania, a práve preto sa u nás konajú nielen majstrovstvá kraja v halovom veslovaní, ale aj majstrovstvá Slovenska. Študenti GAS sa dlhodobo držia na výborných umiestneniach aj v Concept2 lige halového veslovania. Veľkou motiváciou sú pre nich pedagógovia telesnej a športovej výchovy, ktorí ich motivujú k takýmto výsledkom.

Hokej GAS vs. Taják

Každoročné stretnutie dvoch gymnázií na ľade sa stalo už tradíciou. Hokejové derby medzi GAS-kom a Tajákom je jedna z najdôležitejších udalostí roka, na ktorej netreba chýbať. Študenti GAS oddane povzbudzujú a dokážu poháňať spolužiakov k skvelým výkonom. Nečudo, že už po niekoľkýkrát vyhralo tento súboj práve Gymnázium Andreja Sládkoviča.

Šport na škole

Gymnázium Andreja Sládkoviča je miesto, kde nešportujú a nezapájajú sa do súťaží len žiaci, ale aj pedagógovia. Naša škola jednoznačne žije športom, čo dokazuje nedávno prevybavená posilňovňa. Športovým smerom sa dá uberať aj vďaka novému voliteľnému predmetu relaxačno-rekondičné cvičenia, alebo sa dá vybrať z ponuky ďalších športových voliteľných predmetov.

Deutsches Sprachdiplom

Študentom šikovným v nemčine GAS ponúka jedinečnú príležitosť získať bezplatne a priamo na našej škole celosvetovo uznávaný Nemecký jazykový diplom. Úspešnému zvládnutiu skúšky a získaniu samotného diplomu predchádza cieľavedomá príprava vedená zahraničnou lektorkou v spolupráci s vyučujúcimi nemeckého jazyka. Jazykové diplomy DSD I. (úroveň jazyka A2/B1) a DSD II. (úroveň B2/C1) sú pre študenta vstupnou bránou do sveta štúdia a práce v nemecky hovoriacich krajinách, nakoľko sú považované za dôkaz pokročilej znalosti jazyka.

Exkurzie, výlety, besedy, prednášky či predstavenia

Teoretické vedomosti, ktoré žiak získa počas hodín, sa snažíme prepájať s praxou a reálnym životom, upevňovať a obohacovať ich aktivitami mimo školských lavíc. Študenti majú na výber zo širokej ponuky exkurzií a výletov na Slovensku i v zahraničí, ktoré sa týkajú všetkých vzdelávacích oblastí. Obľúbené sú návštevy divadelných predstavení. Naša škola tiež pravidelne víta na svojej pôde známe osobnosti a organizácie, aby mohla svojim študentom sprostredkovať zaujímavé prednášky.

Náboj Junior

Medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior je určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, takže ste o nej už možno počuli alebo sa jej dokonca priamo zúčastnili. Ak áno, pravdepodobne tiež viete, že v okrese Banská Bystrica ju už tretí rok úspešne organizujú práve študenti nášho gymnázia. Súťaž sa teší veľkej popularite a každým rokom sa rozrastá o nové súťažné mestá v SR aj ČR. Ak sa staneš študentom GAS, máš jedinečnú príležitosť byť členom tímu organizátorov tohto medzinárodného podujatia.

Viac informácií

Netradičné priestory

Budova školy v sebe ukrýva veľa zaujímavých priestorov. Neobyčajný dojem vytvára hneď pri vstupe hlavný vestibul lemovaný „balkónmi“ na oboch poschodiach. Azda najznámejšou črtou GAS je veľká sála s pódiom, kde sa konajú nielen väčšie školské podujatia, ale aj akcie regionálneho až celoslovenského charakteru. Pre študentov má tiež význam ako miesto konania stužkových slávností. Ďalšou je miestnosť, ktorej nik nepovie inak než „päťdesiatšestka“ alebo „skackavá“. Vďaka kaskádovitému usporiadaniu radov sedadiel a stolov je ideálna pre konanie prednášok, i keď učitelia ju kvôli väčšiemu prehľadu s obľubou využívajú aj na písanie testov.

Vytvárame viac priestoru pre umenie

Naše gymnázium podporuje všetkých kreatívnych a pre umenie nadšených študentov. Tí môžu nadanie rozvíjať nielen na povinnom predmete umenie a kultúra, ale aj na množstve iných voliteľných predmetov ako napríklad dejiny umenia či tvorivé dielne. Inšpiratívne výsledky ich doterajšej práce môžete zahliadnuť vystavené v priestoroch školy. Okrem toho sa organizujú rôzne tvorivé podujatia, ktoré sú otvorené všetkým žiakom. Pre tých, ktorí sa umeniu chcú venovať ešte intenzívnejšie, GAS ponúka štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním umeleckých predmetov.

Viac informácií

Unikátne triedy pre nadaných

GAS ako jediná škola v Banskobystrickom kraji ponúka možnosť študovať v triedach pre intelektovo nadaných žiakov. Žiaci, ktorým špeciálne psychologické testy preukážu všeobecné intelektové nadanie, tak majú jedinečnú príležitosť rozvíjať ho v komornejšom prostredí, zapájať sa do zaujímavých projektov a súťaží, absolvovať viac exkurzií či prednášok... Navyše existuje možnosť študovať viacero ročníkov naraz, prípadne postupovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Tak prečo váhať? Veď žiaci, ktorí už sú súčasťou týchto tried, štúdium v nich len vrelo odporúčajú.

Viac informácií